Wednesday, November 10, 2010

ADAB MENUNTUT ILMU

         Sesungguhnya Islam telah mengangkat kedudukan ilmu dan pengetahuan kerana kedua-duanya memberi kesan dalam pembangunan ummat dan kemajuan semua manusia dan penghubung antara dunia dan akhirat . Dan sesungguhnya Islam mewajibkan mempelajari ilmu syariah yang mana dengannya kita dapat mengenali pencipta ( Allah s.w.t. ) dan kita dapat mengetahui apa apa yang dapat membawa kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat .
Islam juga tidak menghalang dalam mempelajari setiap ilmu yang bermanfaat yang berhajat kepada manusia seperti ilmu perubatan , kejuruteraan, pertanian, perindustrian, dan sebagainya . Bahkan digalakkan berlumba lumba mengambil hikmah dan ilmu yang bemanfaat ini .
Diletakkan asas kelebihan antara orang yang ‘alim dengan orang yang jahil seperti disebutkan dalam alquran ; ( Adakah sama orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui  ? ) Dan sebagaimana Islam mengangkat martabat ilmu itu , maka Islam juga mengangkat martabat ahli ilmu iaitu para ulama . Maka para ulama ini merupakan pewaris para nabi dalam membawa obor hidayah dan iman dan menzahirkan kebenaran serta menerangi jalan. Ilmu mempunyai hak dalam mempelajarinya dan hak ini adalah adab-adab dalam mempelajarinya .
                Daripada adab mengambil ilmu ialah beriltizam dengan bertaqwa kepada Allah dan mentaatinya serta membersihkan diri daripada akhlak yang tidak baik dan jangan memandang mudah terhadap menuntut ilmu pengetahuan daripada gurunya . Sesungguhnya telah dihabiskan waktunya dalam penyelidikan dan penghasilan, dan pernah dikatakkan dahulu bahawa ; ( Ilmu itu tidak diberikan kepada kamu semuanya melainkan sebahagian sahaja) .
Orang yang berakal ialah orang yang mengambil perhatian dan memberi masanya dalam membaca perkara yang bermanfaat daripada kitab , ketahuilah apa-apa yang perlu disungguhkan dan apa-apa yang akan diusahakan dengan bersungguh-sungguh terhadap ilmu pengetahuan kepada manusia , dan atas penuntut ilmu itu perlu ditinggalkan tipu daya dirinya . sesungguhnya telah beri’tikad bahawa ilmu ini  seperti laut , tidak mudah untuk mendapatkannya , dan sesungguhnya ia bersama apa apa yang diberi daripada ilmu pengetahuan dengan firman Allah : (………. Wahai tuhanku , tambahkanlah ilmuku .)kan menuntut ilmusetiap muslim diwajibkan menuntut ilmu                

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...